warsaw 77754 1280Trzech wykonawców ubiega się o budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. 19 stycznia otwarte zostały oferty na realizację 7,5-km odcinka od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska.

 

Zadanie obejmuje budowę fragmentu drogi, dwóch estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzła Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów.

Najniższa oferta, od firmy Warbud S.A., opiewa na około 561,7 mln zł. Najdroższa jest o 153 mln zł wyższa. Kosztorys inwestorski wynosi natomiast około 923,8 mln zł. To jedno z trzech zadań składających się na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy na 18,5-km odcinku trasy S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska.

Za tydzień, 26 stycznia, zostaną otwarte oferty na zaprojektowanie i budowę odcinka obejmującego budowę tunelu pod Ursynowem.

Projekt realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to drugi kwartał 2019 roku.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Pierwsze oferty na budowę obwodnicy Warszawy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.