made with love from Joomla.it

edroga044– Wkroczyliśmy w drugi etap postępowania przetargowego na odcinek Lublin - Kraśnik „dziewiętnastki”. Teraz będziemy oczekiwać na zgłoszenie ofert centowych. Jeszcze w tym roku mają zostać podpisane umowy i w 2021 roku będziemy mogli pojechać drogą ekspresową do Kraśnika. Dobre skomunikowanie Lubina z różnymi regionami Polski to mocny fundament pod dynamiczny rozwój regionu i jego stolicy - powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

19 firm z Polski i Europy, które przeszły pozytywnie przez pierwszy etap przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika, otrzymało zaproszenia do składnia ofert cenowych. Przy sprawnym przebiegu przetargu umowę z wykonawcą, GDDKiA planuje podpisać przed końcem br.

Do drugiego etapu zaproszono wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Piętnastu wykonawców zainteresowanych jest realizacją trzech odcinków, trzech wykonawców jednym, a dwa odcinki zamierza budować jedna z firm. Przy ocenie ofert będzie uwzględniane skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).

Przetarg na odcinek Lublin – Kraśnik podzielono na trzy części:
- od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km, zainteresowanych jest szesnastu wykonawców),
- od w. Niedrzwica Duża – do w. Kraśnik Północ (ok. 20 km, piętnastu wykonawców),
- od w. Kraśnik Północ do w. Kraśnik Południe (ok. 10 km, dziewiętnastu wykonawców).

Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy o łącznej długości ok. 42 km. Dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku początkowo będzie prowadziła wzdłuż obecnej DK19 by na wysokości Strzeszkowic odbić na wschód omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany, przejść przez lasy przed Wilkołazem w korytarzu obecnej drogi omijając miejscowość od wschodu, a za nią przejść na zachodnią stronę. W miejscowości Lasy przed Kraśnikiem droga ekspresowa przetnie obecną DK19 omijając miasto od wschodu. Zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, czterech par Miejsc Obsługi Podróżnych, 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek dla pieszych (obiekty przechodzące nad trasą ekspresową uwzględniają dobudowę trzeciego pasa ruchu „na zewnątrz”).
 
Źródło: GDDKiA O/Lublin, LUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.