contentmap_plugin

roboty drogowe5 maja na moście w Sobieszewie przez cały dzień montowano ważące niemal 25 ton belki. Nowy most zwodzony będzie przejezdny z końcem września, natomiast cała inwestycja powinna być zrealizowana z końcem listopada br., w stulecie niepodległości, dlatego most będzie prawdopodobnie nosił nazwę Mostu Niepodległości.

 

Montowane w sobotę belki stanowią fragmenty tzw. przęseł dojazdowych mostu zwodzonego. Każda z belek, waży niespełna 25 ton i mierzy ok. 25 metrów. Na podpory mostu belki montowane będą za pomocą specjalnego dźwigu z pływających barek. Montaż ostatnich 5 belek planowany jest na 19 maja.

Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 58 mln zł, z czego niemal połowa kwoty pochodzi z dotacji rządu RP (w pierwszym etapie, w maju 2016 – 16,6 mln; natomiast w 2017 uzyskano jeszcze 11 mln zł na kontynuację prac).

– Cieszymy się, że prace przy budowie mostu w Sobieszewie postępują. Robimy wszystko, aby mieszkańcy i turyści mogli jak najszybciej skorzystać z nowego mostu – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Stan prac na moście
Niemal ukończone są prace związane z infrastrukturą drogową oraz sieciowo-instalacyjną. Zakończyło się też umacnianie nabrzeża (poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego). W zakresie robót drogowych pozostało jeszcze ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej oraz ułożenie masy na ścieżkach rowerowych. Prace te planowane są na wrzesień. Prace wykończeniowe prowadzone są także w sterowni.

Najtrudniejszym technologicznie etapem całej inwestycji jest realizowana budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. W obszarze tym trwają jeszcze prace zbrojeniowe, po zakończeniu których rozpocznie się wykonanie ostatniego etapu zbiornika, tj. stropów i ścian.

Równolegle trwają prace polegające na dokończeniu konstrukcji stalowej przęseł zwodzonych. Transport konstrukcji przewidywany na przełom czerwca i lipca, montaż przęseł zwodzonych i próby podnoszenia, które potrwają do września. W tym czasie możliwe będą czasowe zamknięcia toru wodnego (do 3 dni).

Do wykonania pozostał również montaż hydrauliki i wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście). Wykonanie automatyki i sterowania obiektu mostowego oraz przeprowadzenie prób i odbiorów. Po udostępnieniu przejazdu przez nowy most rozpocznie się rozbiórka mostu pontonowego wraz z drogową dojazdową oraz przebudowa nabrzeża rzeki odkrytego po jego rozbiórce. Prace te potrwają do listopada.

Nie tylko most

Aktualnie na Wyspie Sobieszewskiej są realizowane i planowane jeszcze inne, duże inwestycje.

• Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku-Sobieszewie
Niebawem podpisana zostanie umowa na realizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i Boguckiego, czyli drogi wojewódzkiej 501. Ścieżka powstanie na odcinku ok. 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Realizacja obejmować będzie także przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i Przegalińskiej, gdzie powstanie minirondo, a także budowę nowych chodników. Zadanie zakłada również budowę peronów autobusowych. Nowa trasa rowerowa będzie oświetlona, dzięki czemu jazda rowerem po zmroku stanie się bardziej bezpieczna. Jeśli inwestycja przebiegać będzie zgodnie z założeniami, ścieżka będzie gotowa w połowie 2019 roku.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach wojewódzkiego projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i R-9”. Projekt ten zakłada budowę nowych dróg rowerowych, a także wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu oraz utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, do tego budowę infrastruktury dla rowerzystów (w tym miejsc postojowych) oraz oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa R-10, czyli Nadmorski Szlak Hanzeatycki oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią R-9, położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

• Zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej w ramach BO 2018
Obecnie wyłaniany jest wykonawca dokumentacji projektowej dla zagospodarowania nabrzeża Martwej Wisły, od mostu zwodzonego do ul. Kolonijnej. Ma to być pierwszy etap rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscu dawnego Parku Zdrojowego. W tym roku powstanie ciąg spacerowy. Wzdłuż niego zamontowane zostaną lampy, ławki i kosze na śmieci.
Po sporządzeniu szczegółowego projektu, który ma być gotowy w sierpniu i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych miasto przystąpi do realizacji zadania.

• Nowy chodnik z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku-Sobieszewie
Umowa z wykonawcą firmą Saferoad Kabex z Gdańska na realizację tego zadania podpisana została 20 lutego br. Nowy chodnik powstaje na odcinku o długości 460 metrów, od istniejącej promenady do granicy budowy nowego mostu zwodzonego. Chodnik będzie oświetlony, a rosnąca wzdłuż promenady zieleń zostanie zagospodarowana. Dodatkowo pojawią się ławki i kosze na śmieci, a – dla zapewnienia bezpieczeństwa – od strony rzeki, zamontowana będzie balustrada. Inwestycja ma być gotowa w lipcu.

• Budowa ulicy Nowej Turystycznej
Od marca tego roku konsorcjum Kruszywo Sp. z o.o. wraz z Bituminium Sp. z o.o. wykonują niezbędne prace do poprowadzenia drogi tzw. Nowej Turystycznej. Do tej pory wykonano niezbędną wycinkę drzew, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża nawierzchni jezdni i chodnika, a także przebudowę istniejącej sieci gazowej. Zakończenie prac przewidywane jest do lipca tak, aby droga była gotowa na sierpień. W sierpniu Miasto Gdańsk wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizują na wyspie stulecie ZHP dla około 10 tys. osób. Nowa Turystyczna będzie prowadziła od ul. Turystycznej do Przegalińskiej.

• Program modernizacji i budowy chodników
W ramach programu modernizacji i budowy chodników na 2018 r. przewidziano modernizację chodników w ul. Świbnieńskiej, Wiosłowej i Radosnej. Obecnie przygotowywane jest dokumentacja dla tych odcinków.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.