ASFALTW Gliwicach zostanie wykonany projekt zagospodarowania pasa drogowego ul. Chorzowskiej z wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym. Można spodziewać się sporych zmian.

 

W planach jest przebudowa ul. Chorzowskiej od skrzyżowania ul. Zabrskiej, Dąbrowskiego i Poniatowskiego do zajezdni tramwajowej. Wstępna koncepcja zakłada przebudowę skrzyżowania na rondo, a w miejscu nieczynnego torowiska utworzenie strefy rowerowo-spacerowej. Plany zakładają zwężenie ulicy do 9 metrów i utworzenie azyli dla pieszych. Ma też być bardziej zielono. Zaplanowano budowę miejsc postojowych oraz małą architekturę: ławki i stojaki rowerowe. Głównym punktem przebudowy ma być likwidacja nieczynnego torowiska tramwajowego. Planowane prace mają poprawić bezpieczeństwo i parametry funkcjonalno-użytkowe ulicy.

Wykonawca zlecenia może wprowadzić zmiany, które jeśli zostaną zaakceptowane przez miasto, będą brane pod uwagę podczas przebudowy ul. Chorzowskiej. Ma 15 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.