contentmap_plugin

WP 20180721 12 25 34 ProKolejnego ciekawego odkrycia dokonali drogowcy przebudowujący plac Chrapka w Toruniu. Tym razem pod ulicą Gregorkiewicza natknęli się na fragment żelbetowego mostu-przepustu. Łączył on dwa stawy przy Kaszowniku. W latach 70. XX wieku, w związku z budową trasy W-Z, obiekt został zasypany.

 

Historia przepustu, jak i stawu Kaszownik jest bardzo ciekawa. - Sam staw - jak wyjaśnia Sławomir Wojdyło z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków - powstał w II poł. XIII w. z inicjatywy krzyżaków, którzy skierowali część Strugi do Torunia, do sztucznego zbiornika wodnego. Zbiornik ten, a właściwie dwa stawy, służył do szybkiego napełniania fos wokół murów miejskich, na wypadek zagrożenia militarnego.

- W okresie międzywojennym, ok. 1921 r. w związku z rozwojem urbanistycznym miasta przedłużono ul. Jagiellońską (ob. Gregorkiewicza) w kierunku północnym. W przewężeniu między dwoma stawami wybudowano żelbetowy most/przepust. W latach 30. XX w. staw wschodni zasypano, a w latach 70., z chwilą realizacji toruńskiej trasy W-Z, zlikwidowano także ten most i wykonano skrzyżowanie na pl. bpa Chrapka - dodaje Wojdyło.

Prace na placu Chrapka są kontynuowane. Drogowcy wspólnie ze służbami miejskiego konserwatora, ustalają dalszy proces postępowania.

WP 20180721 12 25 44 ProWP 20180721 12 31 27 ProWP 20180721 12 37 53 Pro

 

 

 

 

 

W lutym tego roku pod ziemią drogowcy odkryli obiekt, pełniący funkcję mostu nad fosą zewnętrzną dawnej kurtyny północnej, powstałej w latach 1883-87, wchodzącej w skład wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.