edroga001GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy blisko 14 km drogi krajowej nr 74 pomiędzy Klemensowem i Zamościem. To kolejny etap działań związanych z modernizacją DK 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a przejściem granicznym w Zosinie.

 

Zadaniem projektantów będzie opracowanie dokumentacji obejmującej dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy GP i obciążenia ruchem pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Droga po rozbudowie będzie miała skorygowane skrzyżowania, poprawione odwodnienie, zatoki autobusowe i chodniki. Projektanci m.in. przeanalizują prognozy ruchu, przeprowadzą badania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne. Realizacja rozbudowy planowana jest na lata 2021-2023.

Obecnie trwają prace przy rozbudowie DK 74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem (7,4 km). W opracowaniu jest dokumentacja na korektę przebiegu w Janowie Lubelskim (8,9 km), Gorajcu (6,7 km) i Szczebrzeszynie (4 km), rozbudowy na odcinkach: Janów Lubelski – Frampol (11,7 km), Gorajec – Szczebrzeszyn (10,3 km), Zamość – Miączyn (7,3 km) i Jarosławiec – Miączyn (4,3 km). Toczy się przetarg dokumentację dla odcinków: Horyszów – Hrubieszów (18,7 km) i Hrubieszów – Zosin (13,8 km).

Źródło: GDDKiA O/Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.