S51 O Wsch O Jaroty fot K Głębocki 11 lutego 2019 r. udostępniony do ruchu został 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty. Stanowi on część południowej obwodnicy Olsztyna realizowanej w ramach drogi ekspresowej S51. Inwestycja powstaje przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

W budowie pozostaje jeszcze część obwodnicy od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Jaroty, której ukończenie jest planowane pod koniec kwietnia 2019 r.

S51 O Wsch O Jaroty fot K Głębocki 2Odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 o dł. 16 km omija miasto od południowo–wschodniej strony. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 kwietnia 2019 r., natomiast udostępnienie węzła Pieczewo przewidziane jest na czerwiec 2019 r.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia 2018 r. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. W docelowym układzie nowa droga poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz obsługę ruchu tranzytowego. Obwodnica zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Koszt robót budowlanych to 1 050 mln zł, wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót wynosi 1 166 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to 532,8 mln zł.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.