contentmap_plugin

S19 fot Joanna Rarus1 września oddany do ruchu został 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będący częścią szlaku Via Carpatia. Wykonawcą prac o wartości ok. 290 mln zł było konsorcjum firm z liderem Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Odcinek S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej ma 12,5 km długości i zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Wykonany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

Inwestycja realizowana była systemem "optymalizuj + projektuj + buduj". Zadaniem wykonawcy była kontynuacja projektowania po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

Umowę na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej podpisano 5 czerwca 2014 r. Umowny termin zakończenia robót określony był na czerwiec br. Jednak z uwagi na budowę tymczasowego łącznika, oddanie S19 do ruchu przesunięte zostało na 1 września br.

P9010137s-1P9010143s-1P9010152s-1P9010165s-1

Decyzję o wybudowaniu fragmentu tymczasowego łącznika na odcinku od początku nowo wybudowanego odcinka S19 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366R podjęto po analizie postulatów, które wpłynęły do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Rozwiązanie to pozwoli na użytkowanie całego wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przy jednoczesnym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obręb miasta Sokołów Małopolski bez konieczności ponoszenia kosztów społecznych, a ponadto ograniczy wartość robót traconych podczas budowy kolejnego odcinka S19.

Powyższy odcinek S19 stanowi fragment szlaku Via Carpatia pełniącego kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego na kierunku północ-południe. Wybudowanie tego odcinka poprawi przede wszystkim trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. DK19 przechodząca przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Wybudowany odcinek S19 umożliwi zatem przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszy ryzyko wypadków i poprawi przepustowości na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

Stan realizacji i przygotowań S19 na Podkarpackiu, o łącznej długości ok. 169 km:
- odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Małopolski - Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rzeszów Wschód (6,9 km), w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (nie oddany do ruchu, 6,3 km),
- odcinki w realizacji: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odcinka w. Rzeszów Południe - Babica (10,3 km),
- odcinki w przetargu: przetarg na realizacje systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Sokołów Małopolski Północ (6 odc., 54 km), przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odcinka. w. Babica - Barwinek (74,9 km).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.