Janow lubelski9 września zainaugurowano budowę kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w województwie lubelskim - obwodnicy Janowa Lubelskiego.

 

- Obwodnica tego miasta będzie elementem międzynarodowego szlaku komunikacyjnego. To stworzy nowe szanse rozwojowe dla Janowa Lubelskiego i całego województwa lubelskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą obwodnicy Janowa Lubelskiego o długości około 7 km jest firma Mota Engil Central Europe. Wartość kontraktu, w ramach którego przewidywana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, wynosi 148,5 mln zł. Zakończenie realizacji odcinka planowane jest na 2021 r.

- Województwo lubelskie, podobnie jak podlaskie i podkarpackie, bardzo zyskuje dzięki ambitnym rządowym projektom. Mamy przekonanie, że dzięki inwestycjom w infrastrukturę zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna tych terenów. Za dwa lata tą drogą przejedziemy na trasie od Lublina do Rzeszowa. Oznacza to także, że Rzeszów będzie połączony z Warszawą siecią dróg ekspresowych – dodał wiceminister Rafał Weber.

Aktualnie w województwach lubelskim i podkarpackim realizowanych jest w trybie "projektuj i buduj" blisko 130 km drogi S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w obydwu regionach. Umowy na ich realizację podpisano pomiędzy 30 października 2017 r., a 21 grudnia 2018 r.

Dla czterech odcinków trasy Via Carpatia na Lubelszczyźnie wydano już decyzje ZRID, kolejne dwie spodziewane są wkrótce. Na dwóch z nich toczą się już roboty budowlane, a prace na kolejnych rozpoczną się w najbliższym czasie.

Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID dla drogi S19, a dla dwóch odcinków tej trasy przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku. Decyzja o pozwoleniu na budowę dla pierwszego z podkarpackich odcinków szlaku Via Carpatia spodziewana jest w październiku 2019 r.

Obecnie kierowcy jadący z Lublina do Rzeszowa korzystają z około 10 km odcinka drogi S19 na obwodnicy Lublina oraz 19 km fragmentu tej trasy pomiędzy Sokołowem Małopolskim a skrzyżowaniem z autostradą A4 na węźle Rzeszów Wschód.

Z pierwszych odcinków nowej drogi S19 miedzy Lublinem a Sokołowem Malopolskim kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy miedzy oboma miastami w połowie 2022 r. W tym momencie bezpośrednie połączenie drogą ekspresową uzyskają też Rzeszów i Warszawa, a dzielącą je odległość będzie można pokonać w czasie poniżej 3 godzin.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.