budowa 04Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17. Prace ruszą na ponad 13,5-kilometrowym fragmencie trasy od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Budowa drogi ekspresowej S17, od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina, podzielona jest na trzy odcinki. Wydane przez wojewodę mazowieckiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy drugiej części odcinka biegnącego od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli. Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie gmin: Wiązowna, Otwock i Celestynów. Projekt budowlany obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Wiązowna, Otwock i Ostrów.

Wcześniej, 13 lutego 2018 r., wojewoda wydał decyzję ZRID dla pierwszej części odcinka drogi ekspresowej S17, węzeł Lubelska (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), liczącego ok. 1,5 kilometra. Z kolei 3 sierpnia 2017 r. dla odcinka od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina, liczącego ok. 13 kilometrów.

W połowie marca br. wojewoda wydał decyzję ZRID także dla 2,5-kilometrowego odcinka S17 od węzła Zakręt do węzła Lubelska (bez węzła).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.