budowa 01Wojewoda mazowiecki wydał kolejną decyzję zezwalającą na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Zezwolenie dotyczy odcinka od Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest GDDKiA w Białymstoku.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy prawie 30-kilometrowego odcinka z Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Projekt zakłada budowę m.in. pięciu węzłów (Trzcianka, Knurowiec, Poręba, Dybki i Nagoszewo), ekranów akustycznych oraz dróg dojazdowych.

Jest to ostatni odcinek na trasie Warszawa – Białystok, który uzyskał decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych. 30 listopada wojewoda wydał ZRID na rozbudowę 9,4-kilometrowego odcinka drogi S8 od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy z województwem podlaskim. Inwestycje będą realizowane w latach 2016–2018.

Źródło: Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.