contentmap_plugin

TylawaZakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Za ponad 13 mln zł zmodernizowano fragment o długości niemal 7 kilometrów. Inwestycja jest częścią większego zadania realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja. W uroczystości oddania przebudowanego odcinka brał udział wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz zastępca Predsedy Kraju Preszowskiego Jozef Lukáč.

 

- To ważny odcinek najdłuższej drogi wojewódzkiej w naszym regionie. Ważny dla powiatu krośnieńskiego, ważny dla gminy Dukla i gminy Jaśliska. Jest to także droga o szczególnym charakterze, która łączy przygraniczne regiony Polski i Słowacji. Stanowi ona jednocześnie przykład dobrej współpracy między naszymi regionami – powiedział wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

- Projekt udowodnił, że pomimo różnic prawnych i administracyjnych wiele można osiągnąć, jeżeli jest wola współpracy. Ten projekt może być wizytówką programu Interreg, został zrealizowany terminowo, prawidłowo pod względem formalnym, dodatkowo wygenerował oszczędności przekraczające 1,5 mln euro – powiedział Artur Harc, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

- Wykonanie takiego projektu nie jest łatwe. Potrzeba do tego wiele wysiłku, zaangażowania wielu osób oraz instytucji. Jeżeli takie projekty się udają, to jest to wynik dobrej współpracy na płaszczyznach parlamentów obu państw, Parlamentu Europejskiego oraz w ramach grupy V4 – powiedział poseł Rzońca, szef sejmowej Komisji Infrastruktury.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – granica państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudowę zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, poprawę odwodnienia drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”, który obejmował po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego (powiat krośnieński, gminy Dukla i Jaśliska) oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Projekt ma na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.