excavators 800996 960 720W tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Góry na Dolnym Śląsku. To kolejny element modernizacji drogi wojewódzkiej nr 323 łączącej Leszno z Lubinem. Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca oczekuje na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, które pozwoli rozpocząć prace budowlane.

 

Droga wojewódzka nr 323, licząca 65 kilometrów, w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie komunikacyjne. W 2012 roku, wraz z budową mostu na Odrze, który zastąpił przeprawę promową, trasa stała się najkrótszym połączeniem Leszna i Lubina oraz dróg krajowych nr 3 (Legnica - Szczecin) i nr 5 (Wrocław - Poznań - Bydgoszcz). Wkrótce ruszy też budowa obwodnicy miasta Góra. Za jej wykonanie jest odpowiedzialna jest Kobylarnia S.A.

Cała obwodnica będzie liczyć długość 3,5 kilometra i ominie miasto od zachodu. Pozwoli wyprowadzić ciężki ruch z wąskich ulic centrum oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa. Trasa będzie składać się z jednej jezdni o szerokości 7 metrów (plus opaski i pobocza) oraz chodnika. Na nowym ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 zaprojektowano 3 skrzyżowania z ruchem okrężnym. Pozwolą one skomunikować nową obwodnicę z drogami lokalnymi oraz inną drogą wojewódzką nr 324 relacji Szlichtyngowa - Rawicz. Najwięcej dodatkowych prac związanych z budową nowych odcinków chodników, przejść dla pieszych i przebudową uzbrojenia podziemnego planowanych jest w rejonie miejscowości Stara Góra. Przy realizacji inwestycji przewidziano włączenie do nowego układu drogowego powstającej w Górze podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Opracowanie projektu zadania uwzględniło wymagania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko, wprowadzając do realizacji m.in. przejścia dla małych zwierząt, w szczególności płazów, wraz z płotkami naprowadzającymi i budowę ekranów akustycznych. Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.