DdR Cedynia RadostowTrasy samochodowe i ścieżki rowerowe to jedne z priorytetów komunikacyjnych dla gmin i władz samorządu województwa zachodniopomorskiego w perspektywie 2014-2020. Modernizacja dróg jeszcze bardziej poprawi skomunikowanie w regionie, a nowe ciągi rowerowe mają stać się produktem turystycznym Pomorza Zachodniego. 21 grudnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisze porozumienia drogowe i rowerowe z zachodniopomorskimi samorządami.

Porozumienia drogowe podpiszą należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego gminy: Dobra Szczecińska i Stepnica. Jeszcze przed świętami ich budżety wzbogacą się o ponad 3 mln zł. Dzięki środkom RPO WZ 2014-2020 pokryją one koszty inwestycji drogowych. Inwestycja w gminie Dobra zakończyła się październiku br., a prace w gminie Stepnica potrwają do czerwca 2017 roku.

W gminie Dobra, do której trafi ponad 1,3 mln zł, zmodernizowano ulicę Spółdzielców w Mierzynie. Ten ponad 800-metrowy odcinek jezdni łączy się drogą krajową nr 10. Koszt całkowity to 2,6 mln zł. W Stepnicy przebudowie ulegnie ul. Portowa oraz ul. Kościuszki stanowiąca alternatywny dojazd do Portu Morskiego i  łączą się bezpośrednio się z drogą wojewódzką nr 111. Koszt ponad półkilometrowej inwestycji szacuje się na 3,8 mln zł. Fundusze RPO WZ 2014-2020 wesprą projekt w prawie 50%, czyli kwotą około 1,9 mln zł.

Ponadto, zgodnie z harmonogramem postępują prace przy tworzeniu kolejnego markowego produktu turystycznego regionu, czyli tras rowerowych. Gmina Stepnica, Szczecin i Wolin podpiszą porozumienie, które pozwoli jeszcze bardziej zintensyfikować działania przy projekcie przebiegającym znad Bałtyku wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. Przy okazji parafowania dokumentów przekazane zostaną także najnowsze informacje dotyczące postępów prac przy realizacji tego odcinka ścieżki, szczególnie wyczekiwanego przez mieszkańców Szczecina.

Drogi i ścieżki rowerowe były również głównym tematem niedawnej wizyty wicemarszałka Tomasza Sobieraja na południu regionu. Wicemarszałek otworzył również ciąg pieszo-rowerowy Radostów – Cedynia na drodze wojewódzkiej nr 125.

- Droga rowerowa zostanie włączona w powstający szlak rowerowy Pojezierzy Zachodnich. Ten projekt pozwoli większej grupie turystów odkryć takie miejsca jak Moryń czy Cedynia – powiedział Tomasz Sobieraj.

Przebudowany ciąg pieszo–rowerowy, który łączy już Radostów z Cedynią, ma 1,7 km długości. Porozumienie pomiędzy samorządem województwa i gminą Cedynia pozwoliło na zrealizowanie tej oczekiwanej przez okolicznych mieszkańców inwestycji. Gmina w porozumieniu z ZZDW opracowała dokumentację projektową inwestycji. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 870 tys zł, z czego 547 tys. zł pochodziło z budżetu województwa.

Ponad 9 mln zł zarezerwowano w Wieloletnim Planie Finansowym Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przejść drogowych przez miejscowości Klępicz i Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. Plany Zarządu Województwa obejmują m.in. poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, a także wykonanie ciągu pieszego oddzielonego od pasa jezdni, czy zatoki autobusowe i parkingi. W obu miejscowościach pojawią się również tak zwane elementy spowolnienia ruchu, np. wysepki. Zakłada się, że w Golicach przebudowane zostanie istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową do Orzechowa, a skrzyżowanie z drogą powiatową do Starej Rudnicy zostanie przebudowane na rondo.

- Łączymy dwie gminy konkretną inwestycją. Są to drogi z parametrami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu i jakość. Cieszy mnie, że Interreg rusza, bo to środki m.in. z tego programu pozwolą na stworzenie tej infrastruktury. Dzięki przegłosowaniu budżetu województwa na przyszły rok te inwestycje nie są już tylko planami, a zamieniają się w fakty.  - powiedziała radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego Ewa Dudar.

Wizyta w powiecie gryfińskim była również okazją do omówienia przygotowanych przez gminę Moryń we współpracy z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projektów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, których realizacja jest planowana w latach 2017 – 2018. Lokalnym samorządowcom zaprezentowano również plany inwestycyjne związane z projektem sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Przez gminy Cedynia i Moryń będzie przebiegała Trasa Pojezierzy Zachodnich, której pierwszy odcinek będzie miał długość ponad 37 km, z czego na terenie gminy Cedynia powstanie ok. 7,5 km, a w gminie Moryń - 13 km. Będzie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie szlaków rowerowych w województwie. Szacuje się, że dzięki rewitalizacji pobliskiego mostu w Siekierkach, pobliskie szlaki będą tak zwaną bramą wjazadową na Pomorze Zachodnie dla niemieckich turystów rowerowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.