contentmap_plugin

edroga341Kolejnym etapem przygotowań do budowy S19 na północ od Lubartowa będzie opracowanie koncepcji programowej obejmującej warianty rozwiązań węzłów, czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzenie badań geologicznych. Przebieg blisko 81,5 km drogi ekspresowej, wskazany w decyzji środowiskowej, nie ulegnie zmianie. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części.

 

Część pierwsza obejmuje odcinek od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz drugi etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km). Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał uzyskać także decyzję środowiskową na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Wartość prac to blisko 3 mln zł.

Za blisko 5 mln zł powstanie dokumentacja dla drugiego odcinka, od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka, o łącznej długości 40,5 km.

Natomiast na część trzecią, obejmującą drugi etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km), GDDKiA wyda blisko 3,4 mln zł. Tak jak w przypadku rozbudowy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Wszyscy wykonawcy będą mieli 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne 2 na dokumentację przetargową i 10 miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie "projektuj i buduj".

Źródło: GDDKiA O/Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.