S19BabicaBarwinekGDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego już odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa). Dokumentacja tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy powstanie za niespełna 8,5 mln zł w terminie 22 miesięcy.

 

- Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego, dlatego tak istotne jest abyśmy domknęli jej realizację - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Jej celem będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Rozwiązania projektowe koncepcji programowej pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym S19 Babica-Barwinek (gr. państwa). Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne i na wszystkich trwają prace koncepcyjne.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.