19107Kolejny etap prac przygotowawczych dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dobiega końca. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA zapoznała się ostanio z koncepcją programową dla tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9.

 

Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 o długości około 2,6 km połączy istniejący węzeł Brezelia z ulicą Opatowską w ciągu drogi krajowej nr 9. W ramach inwestycji planowana jest korekta części węzła, budowa wiaduktu nad droga powiatową, dwóch mostów, przepustów, ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę. Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 roku od opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i trzech wariantów przebiegu drogi. W zeszłym roku, na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wybrany został ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowana została koncepcja programowa. Po zanalizowaniu i przyjęciu przez KOPI koncepcja stanie się materiałem wyjściowym do sporządzenia projektu inwestycji.

W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku liczbę 23 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.