IMG 21989 stycznia została podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52.

- Jest niezwykle ważne, aby w naszym kraju powstał ruszt komunikacyjny. Bez sprawnego systemu komunikacyjnego w Małopolsce nie będzie on jednak dobrze funkcjonował. Dlatego Północna Obwodnica Krakowa jest niezbędna do sprawnego poruszania się dla wszystkich, którzy przejeżdżają przez Małopolskę – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Wykonawca ma przygotować:
- koncepcję programową, w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno-budowalnej dla stadium koncepcji programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;
- opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;
- materiały koncepcyjne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400-m odcinka przed węzłem Modlnica), przedmiary i kosztorysy oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Przypomnijmy, że 26 sierpnia 2016 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, a 2 września został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowej dla budowy tego odcinka.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.