roboty drogoweSprawniejsze przejazdy pociągów pasażerskich, możliwość lepszej oferty podróży w Warszawie i regionie oraz poprawa warunków przewozu towarów, to efekty modernizacji kolejowego Mostu Gdańskiego.

 

We wrześniu tego roku po nowej konstrukcji pojadą pociągi. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA za 75 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.

Nowa konstrukcja jest bardziej wytrzymała i dostosowana do wyższych prędkości, co ułatwi organizację komunikacji kolejowej w stolicy oraz w aglomeracji. Przeprawa ma dziewięć nowych stalowych przęseł. Końcowe prace obejmują tor i siec trakcyjną.

- Inwestycja radykalnie zwiększa przepustowość Mostu Gdańskiego. Nowa kolejowa przeprawa pozwoli przewoźnikom na lepsze wykorzystanie linii obwodowej. Kolej ma szansę stać się dla Warszawy i powiatów podwarszawskich podstawą publicznego transportu zbiorowego. Podobne projekty, zwiększające role kolei w aglomeracjach, realizowane są na terenie całej Polski w ramach Krajowego Programu Kolejowego - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Prace na półkilometrowym kolejowym Moście Gdańskim pomiędzy stacją Warszawa Gdańska a przystankiem Warszawa ZOO objęły także wzmocnienie podpór mostu. Nowy tor i sieć trakcyjna zapewnią sprawniejsze przejazdy pociągów po obiekcie.

- Most Gdański jest ważnym ogniwem linii obwodowej i Warszawskiego Węzła Kolejowego. Prace zaplanowano tak, by utrzymać ruch pasażerski i towarowy. Inwestycje PKP PLK SA w tym roku obejmują prace na ponad 160 mostach w całym kraju. To ważne działania dla utrzymania punktualnych podróży i sprawnego przewozu towarów – powiedział prezes PKP PLK SA Ireneusz Merchel.

Zasadnicze prace na południowej konstrukcji mostu zakończą się we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadził prace tak, aby nie miały wpływu na kursowanie pociągów. Roboty odbywały się kilkanaście metrów nad nurtem Wisły. Wykorzystane były barki oraz specjalistyczny sprzęt do demontażu i montażu ciężkich stalowych konstrukcji. Pracownicy musieli uwzględnić szybkie zmiany poziomu wody i we właściwy sposób zabezpieczyć budowę podczas wysokiej fali na Wiśle w maju tego roku. Również niski stan rzeki spowodował konieczność wykonania dodatkowych prac.

Nowe przęsła były montowane na specjalnym „stole montażowym” po stronie Żoliborza. Następnie, 250-tonowe konstrukcje, były przesuwane w kierunku Pragi i osadzane na kamiennych podporach.

Inwestycja PKP PLK SA dostosowuje obiekt do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Wraz z otwarciem mostu zwiększy się przepustowość linii. Z kolejowego Mostu Gdańskiego korzystają pociągi pasażerskie oraz pociągi towarowe.

W 2016 roku zakończono przebudowę młodszej, wybudowanej w latach 70-tych XX wieku, konstrukcji Mostu Gdańskiego. Jest przystosowana do obsługi cięższych składów pasażerskich i towarowych. Pociągi pasażerskie mogą przejeżdżać z prędkością 80 km/h, a towarowe 60 km/h.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.