IMG 0492Na finiszu są prace związane z przebudową ulicy Bydgoskiej. Prowadzone są roboty wykończeniowe i porządkowe. Jeszcze w tym miesiącu, po niezbędnych odbiorach, ulica zostanie udostępniona do ruchu. Koszt inwestycji będącej jednym z pierwszych etapów rewitalizacji Starego Fordonu to ponad 6 mln zł.

 

Zgodnie z projektem na jezdni ulicy Bydgoskiej ułożono nawierzchnię asfaltową - takie rozwiązanie ograniczy hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Część nich, równolegle z pracami drogowymi, była również remontowana. Na chodnikach, w oparciu o standardy wypracowane ze stowarzyszeniami reprezentującymi pieszych, zastosowano duże płyty betonowe. Część chodników jest oddzielona od jezdni pasem zieleni z nowymi nasadzeniami krzewów.

Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu. Dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej poprawiło się również odwodnienie. Uporządkowany został też plac przylegający do synagogi, gdzie znalazło się miejsce na ławki.

Obecnie na ulicy trwają jeszcze prace przy wyspowych progach zwalniających. Wykonywane są z kostki granitowej. Wcześniej powstało wyniesione skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostkę kamienną zastosowano też na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym ten materiał wykorzystywany był na odcinkach przyległych ulic, które również zrewitalizowano. Poza tym prowadzone są prace związane z oznakowaniem poziomym i montażem oświetlenia. Wzdłuż ulicy stoją już stylowe słupy, które wkrótce zyskają też eleganckie oprawy oświetleniowe. Z przestrzeni zniknęły napowietrzne linie energetyczne. Prowadzone są również roboty wykończeniowe i porządkowe. Otwarcie ulicy dla ruchu jest planowane po odbiorach w drugiej połowie sierpnia.

Do realizacji przygotowywane są również kolejne zadania związane z rewitalizacją Starego Fordonu. Kompletowana jest m.in. dokumentacja i pozwolenia niezbędne do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulic i terenów rekreacyjnych znajdujących się nad Wisłą oraz nabrzeża.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.