Webp.net compress imageRedakcja magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” zaprasza Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu - certyfikowanej konferencji „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów”, którą organizujemy w ramach obchodów 10-lecia istnienia czasopisma 26 kwietnia 2022 r. w Poznaniu w godz. 9:00 -16:30.

Niniejsze spotkanie dedykujemy inwestorom oraz wykonawcom, wychodząc naprzeciw potrzebie dialogu wokół najnowszych rozwiązań w branży drogowej.

Do współtworzenia konferencji w roli prelegentów, zaprosiliśmy cenionych specjalistów oraz przedstawicieli instytucji m.in.: Najwyższą Izbę Kontroli, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców i Producentów Asfaltu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej i innych.

Program wydarzenia skupia się wokół 5 głównych bloków tematycznych:

  • planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych 2022,
  • innowacyjne nawierzchnie i technologie,
  • przegląd nowoczesnych maszyn i urządzeń drogowych,
  • energooszczędne oświetlenie,
  • wiodące inwestycje drogowe, które warto znać.

W ramach bloków tematycznych przedstawimy m.in.:

  • raport P. Magdaleny Gierlak z NIK-u p. dotyczący: najczęstszych rozbieżności w zakresie planów rozwojów sieci drogowej, obowiązkowych przeglądów i ewidencji dróg oraz dotychczasowych realizacji inwestycji drogowych w samorządach,
  • wykład Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców i Producentów Asfaltu na temat prognoz dotyczących budownictwa drogowego dla samorządów,
  • przegląd trendów na rynku, nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie planowania nowych inwestycji oraz utrzymania administrowanych dróg,
  • wystąpienie P. Agaty Kozłowskiej z Investment Support - Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jako metoda na dalsze finansowanie polskiej infrastruktury drogowej i wiele innych.

W specjalnej sesji pytań i odpowiedzi z ekspertami uczestnicy będę mogli zweryfikować swoje doświadczenia i wątpliwości dot. prowadzonych postępowań administracyjnych, organizacji zarządzania drogami, realizowania inwestycji i dokonywania rozliczeń finansowych.

Więcej informacji i zapisy: https://konferencja.drogigminneipowiatowe.pl/

Zaproszenie na Konferencję w formacie pdf można pobrać tutaj: https://konferencja.drogigminneipowiatowe.pl/formularz-zgloszeniowy

Edroga.pl objęła wydarzenie patronatem medialnym.

 

Źródło: Drogi Gminne i Powiatowe

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.