cgs3W Łodzi rozpoczęła się pierwsza polska Konferencję CGS, której celem jest przedstawienie nowych i innowacyjnych rozwiązań technologii BIM dla inżynierii lądowej, przeznaczonej dla profesjonalnych odbiorców. Organizatorami wydarzenia są firma CGS plus i Aplikom.

Główny nacisk zostanie położony na profesjonalne rozwiązania w zakresie programów do projektowania infrastruktury drogowej i kolejowej specjalnie przystosowanych do wymogów polskiego rynku. Są to programy w języku polskim, wspierające polskie standardy projektowania oraz zintegrowane w procesie projektowania wykorzystującego technologię BIM.

W ramach konferencji omówione zostaną kluczowe aspekty BIM z perspektywy projektów infrastrukturalnych oraz zaprezentowane zostaną nowe innowacyjne narzędzia wspierające proces projektowania infrastruktury drogowej, kolejowej i regulacji rzek, zgodny z filozofią BIM.

Goście specjalni oraz specjaliści inżynierii lądowej zaprezentują kilka ciekawych polskich i międzynarodowych projektów infrastrukturalnych, w których zastosowano przedstawione na konferencji narzędzia.

cgs1cgs2cgs4
W programie m.in. BIM w infrastrukturze, dotacje dla uczelni, dobre praktyki w projektach drogowych i kolejowych, czy inżynieria rzeczna. Portal edroga.pl jest patronem medialnym konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.