pkd kongres kotlarekW Warszawie trwa konferencja konsultacyjna, podczas której odbędzie się dyskusja nad propozycjami optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. Tematyka przede wszystkim obejmuje zagadnienia techniczne i przygotowanie inwestycji. Uwarunkowania realizacji programu budowy dróg zaprezentuje wiceminister Jerzy Szmit, a następnie odbędzie się debata na temat propozycji zespołów roboczych, z udziałem dyrektora Jacka Bojarowicza oraz ekspertów Polskiego Kongresu Drogowego.

Na początku roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powołało grupy robocze z zadaniem wypracowania rozwiązań, mogących przynieść oszczędności w budownictwie drogowym. Utworzono 5 grup: ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury, które zaproponowały sposoby poprawienia szeroko rozumianej jakości procesów składających się na realizację budowy dróg.

Wstępne propozycje zespołów zostały 5 kwietnia zatwierdzone przez Komitet Sterujący. Wówczas także zdecydowano o poddaniu ich szerokim konsultacjom społecznym. W ich trakcie wypracowane przez zespoły wstępne koncepcje zostaną poddane głębszej analizie, będą także mogły być zgłaszane nowe propozycje.

Propozycje grup roboczych
Uwagi do prezentowanego materiału można przesyłać do 13 maja, a podsumowanie konsultacji i prezentacja materiału z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i wniosków jest planowane na 31 maja 2016 r., podczas pierwszego dnia Targów Infrastruktury Drogowej w Kielcach.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.