event venue 1597531 640Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 w dniach 12-13 maja 2022. Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem tegorocznej edycji jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno - badawczych, jak i - w bardzo dużym stopniu - praktycznych.

Jest to spotkanie szerokiego środowiska inżynierskiego i naukowo-badawczego, którego obszarem zainteresowań zawodowych jest technologia sprężania. Spotkania odbywają się pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej tejże Politechniki, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych tegoż Komitetu, Przewodniczącej PZiTB, Przewodniczącego Polskiej Grupy fib, Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Tematyka Konferencji KS2021 obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności:

 • nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych,
 • nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji,
 • awarie, uszkodzenia i problemy użytkowe w konstrukcjach sprężonych,
 • wzmacnianie konstrukcji przez sprężenie,
 • przykłady realizacji konstrukcji sprężonych,
 • modelowanie obiektów sprężonych,
 • stany graniczne w projektowaniu konstrukcji sprężonych,
 • zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych, stalowych i innych,
 • zagadnienia technologiczne w konstrukcjach sprężonych,
 • projektowanie i wykonawstwo mostów podwieszonych i extradosed,
 • przykłady realizacji konstrukcji cięgnowych,
 • aerodynamika konstrukcji cięgnowych.

Więcej informacji: http://www.ks2021.pk.edu.pl/

 KS2021 v1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Komitet Organizacyjny KS2021

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.