IMG 3783Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Claude Van Rooten 4 grudnia otworzył Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową w Warszawie. Dzień wcześniej uczestniczył w spotkaniu europejskich Komitetów Narodowych PIARC, którego gospodarzem był PKD – polski Komitet Narodowy tej organizacji.

 

Zarządcy dróg są konfrontowani z coraz większymi wyzwaniami, takimi jak rosnące ograniczenia nakładów finansowych na drogi, czy też postępująca złożoność procesów zarządzania. W odpowiedzi na te wyzwania PKD postanowił zorganizować platformę wymiany doświadczeń, dzięki której zarządcy będą mogli dowiedzieć się o nowoczesnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązaniach, metodach i narzędziach zarządczych wdrażanych w różnych jednostkach związanych z branżą drogową. Podczas kongresu, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i warsztatowych zarządcy będą mieli okazję zobaczyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób zaprezentowane rozwiązania mogą być wykorzystywane w ich codziennej pracy.

więcej: http://kongreszid.pl/#okongresie

IMG 3784IMG 3785IMG 3788IMG 3790

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.