contentmap_plugin

15742Przekazaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zakończyła się budowa drugiego mostu przez Nogat wraz z dojazdami w Malborku w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55.

31 lipca br. Grzegorz Stosik, pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekazał GDDKiA w Gdańsku decyzję ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, która jest podsumowaniem inwestycji i potwierdzeniem zakończenia budowy mostu w Malborku w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55.

Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2015 roku. Oprócz budowy drugiego mostu przez Nogat polegała na rozbudowie układu drogowego do dwóch jezdni oraz przebudowy skrzyżowań na odcinku 1,8 km. Wzdłuż całej inwestycji powstał ciąg pieszo-rowerowy. Na skrzyżowaniach wykonano nowe sygnalizacje świetlne i wdrożono nowoczesny system kompleksowego, adaptacyjnego sterowania ruchem maksymalizujący przepustowość skrzyżowań w oparciu o rzeczywiste dane o ruchu. System obejmuje nie tylko skrzyżowania na przebudowywanym odcinku, ale także kilka innych w ciągu drogi krajowej nr 22 (al. Rodła). Przed przebudową „wąskim gardłem” w przejeździe przez miasto był most przez Nogat w ciągu dróg krajowych 22 i 55. Po budowie drugiego mostu i rozbudowie układu drogowego ruch na trasie odbywa się płynnie, co jest szczególnie istotne w sezonie letnim, kiedy malborski zamek przyciąga wielu turystów.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 87,2 zł (w tym koszt prac budowlano montażowych: 77,14 mln zł). Projekt został finansowany przez Urząd Miasta w Malborku. Wykonawcą był Strabag.

157381574115743
Konstrukcja nośna mostu stanowi pięcioprzęsłowy, ciągły ustrój płytowo-belkowy, całkowita długość obiektu pomiędzy dylatacjami wynosi 178,8 m. Szerokość całkowita 16,8 m, szerokość jezdni w linii krawężników 11,5 m.

Przebudowane skrzyżowania: ul. Tczewska, zjazd publiczny do stacji paliw, ul. Wałowa (DK 55) - kierunek na Nowy Dwór Gdański, Pl. Słowiański (DK 55) - kierunek na Sztum.

W ramach zadania inwestycyjnego powstały ponadto chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, drogi serwisowe i zatoki autobusowe.

Przebudowano sieci i urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z rozbudowywaną drogą: wodociągi (likwidacja ok. 3,6 km oraz budowa ok. 2,3 km), sieci kanalizacji deszczowej (przebudowa ok. 1,3 km, likwidacja ok. 1,1, km oraz budowa ok. 2,8 km) i sanitarnej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej oraz linie energetyczne. Zostały przebudowane i zbudowane przepusty pod drogą, system odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej. Zamontowano oświetlenie drogowe. Na skrzyżowaniach powstały nowe sygnalizacje. Dla ich koordynacji został zainstalowany system sterowania sygnalizacjami ImFlow.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.