budowa 04Z końcem lipca została podpisana umowa na budowę drogi ekspresowej S5 na około 16-km odcinku węzeł Poznań Zachód - Wronczyn. Jest to pierwszy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą A2. Umowa opiewa na ponad 529 mln zł, a termin wykonania wynosi 22 miesiące bez okresów zimowych.

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawc inwestycji jest konsorcjum firm Toto Construzioni Generali oraz Vianini  Lavori S.p.A.

W ramach umowy wykonawca wybuduje 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich, Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg oraz drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych.

Dzień później (31 lipca) minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację węzła Lubelska. Chętnych do realizacji inwestycji jest 20 firm i konsorcjów. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2016–2019.

Węzeł Lubelska, łączący południową (S2) oraz wschodnią obwodnicę Warszawy (S17) z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym. Długość odcinka wynosi około 2 km. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (docelowo S8), Lublina (docelowo S17) oraz, poprzez istniejącą i planowaną Południową Obwodnicę Warszawy, umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

10 wykonawców złożyło natomiast oferty w przetargu na projekt i budowę 4,4-km obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I). Najniższą cenę (około 66 mln zł) zaoferowała firma Budimex S.A., zaś wartość najdroższej oferty to niespełna 113 mln zł (konsorcjum Berger Bau Polska Sp z o.o. i Berger Bau GmbH). Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia to około 118,5 mln zł.

Zadanie obejmuje optymalizację projektu, uzyskanie wymaganych decyzji oraz zezwoleń, wybudowanie odcinka trasy, w tym 3 obiektów inżynierskich, przebudowę dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu.

Droga ekspresowa S11 będzie powiązana z istniejącą siecią dróg przez węzły: „Kępno Północ” – połączenie z drogą krajową nr 11 oraz „Kępno Krążkowy” – połączenie z funkcjonującą już drogą ekspresową S8.

Z kolei 29 lipca została podpisana umowa na realizację zachodniej obwodnicy Radomia, a 24 lipca oddany odcinek S69 od Buczkowic do Żywca. Prawie pół roku przed terminem (17 lipca) udostępniony został też 5,8-kilometrowy odcinek trasy S8 od węzła Opacz do węzła Warszawa Janki.

Źródło: GDDKiA

 Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.