swiniaryKolejne 870 metrów drogi wojewódzkiej 872, przebiegającej przez miejscowość Świniary w gminie Łoniów, oficjalnie oddano do użytku kierowców i pieszych.

 

W ramach inwestycji wzmocniono i poszerzono do 6,5 metra istniejącą nawierzchnię jezdni, przebudowano zjazdy do posesji, powstały chodniki i zatoki autobusowe. Wykonano także odwodnienie, umocniono skarpy i dno rowów oraz ustawiono bariery zabezpieczające ruch pieszy. – Inwestycja niezwykle ważna, łącząca świętokrzyskie w śladzie komunikacyjnym z Baranowem Sandomierskim na Podkarpaciu – podkreślił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Wartość inwestycji to ponad 2 mln 270 tys. zł. – Poszerzona jezdnia, chodniki, zatoki przystankowe, ale przede wszystkim uporządkowany system drogowy poprawiają bezpieczeństwo i komfort jazdy. To kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej 872, na który czekali mieszkańcy Świniar oraz gminy Łoniów – zaznaczył Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

swianiary2swiniary3swiniary4

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX – INWESTYCJE ze Staszowa. – Warto podkreślić dobrą współpracę samorządu województwa, odpowiadającego za realizację inwestycji, z samorządem gminy Łoniów, który przygotował dokumentację – dodaje Mariusz Gosek.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.