1 115Zakończyły się roboty i związane z nimi utrudnienia na A4 przy PPO Karwiany. Od 25 czerwca ruch na autostradzie A4 w okolicy PPO Karwiany odbywa się już bez utrudnień.

 

Do wykonania jest jeszcze remont parkingu przy PPO, z umownym terminem jego zakończenia do 4 lipca, jednak prace te nie będą powodowały utrudnień na autostradzie i samym PPO.

 

Co zrobiono?
Remont trwał od 20 maja br. i obejmował obie jezdnie autostrady A4 na dojazdach, jak i cały plac PPO Karwiany.
W ramach zadania wykonane zostały między innymi:
- prace przygotowawcze i organizacyjne, w tym dokumentacja projektowa, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami na czas robót, zapewnienie wody pitnej dla użytkowników drogi,
- frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),
- ułożenie podbudowy zasadniczej, warstw wiążącej i ścieralnej,
- wymiana barier betonowych i plastikowych,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- wymianę dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 9,5 mln zł brutto.

Wkrótce remont w województwie opolskim
W ostatni weekend czerwca rozpoczynają się pierwsze prace związane z remontem jezdni południowej autostrady A4 w województwie opolskim, tj. jezdni w kierunku Katowic, na wysokości Góry Św. Anny, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Na ponad 7-kilometrowym odcinku autostrady zostanie wykonany remont poszczególnych warstw nawierzchni jezdni. Oddanie do ruchu wyremontowanego odcinka jezdni południowej planowane jest do końca września br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.