Pierwszy konkurs w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został już ogłoszony. Jego celem jest

wyłonienie projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.

Projekty zgłaszane w konkursie będą dotyczyły m.in. opracowywania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg publicznych w Polsce.

RID ma wspierać te badania, które mogą być wykorzystane do rozwoju sieci drogowej oraz utrzymania i rozbudowy istniejących dróg krajowych. Dotyczy on głównie projektowania konstrukcji nawierzchni, metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

W procesie planowania, przygotowania, budowy, utrzymania dróg i infrastruktury drogowej, mają być dostępne bardziej nowoczesne i bardziej efektywne i ekonomiczne modele.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne dotyczące dróg publicznych:
- technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich,
- przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze,
- wyposażenie dróg i otoczenia,
- metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową.

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych zostaną wdrożone jako wytyczne – instrukcje do stosowania przy prowadzeniu inwestycji na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W konkursach mogą brać udział jednostki lub konsorcja naukowe posiadające siedzibę na terenie RP. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego, a zakończy się 10 kwietnia br. o godzinie 16:00.

Realizacja projektów ma trwać maksymalnie 2 lata, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie do 3 lat.

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID wynosi 50 mln zł.

Pytania dotyczące kwestii formalnych i proceduralnych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w sprawie obszarów merytorycznych i zakresu tematycznego konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

regulamin i załączniki

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.