s7120 grudnia podpisano umowy na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 35,5 km. Są to odcinki Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km). To dwa z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA.

 

- Stawiamy na połączenia północ-południe. Droga ekspresowa S7 połączy porty w Trójmieście i Elblągu z południem naszego kraju i naszej części Europy – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie jezdni.

Wykonawcą odcinka Napierki – Mława będzie konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które zrealizuje zadanie za 294,7 mln zł. Odcinek Mława – Strzegowo wybuduje konsorcjum firm Porr SA oraz PORR Bau GmbH za 446,1 mln zł. Wykonawcy obydwu odcinków zadeklarowali realizację inwestycji w ciągu 34 miesięcy oraz 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to 20 kwietnia 2021 roku.

Zawarcie umów na projekt i budowę kolejnych mazowieckich odcinków drogi ekspresowej S7: Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km) jest planowane na początku 2018 r. Termin udostępnienia tych odcinków kierowcom to kwiecień 2021 r.

Droga ekspresowa S7 Napierki – Płońsk jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.