P1070657 editedGDDKiA w Poznaniu podpisała kontrakt z firmą Strabag na remont mostu prowadzącego przez rzekę Wartę w miejscowości Oborniki. Termin realizacji inwestycji planowany jest na październik 2019 r. Koszt realizacji zadania wyniesie blisko 12 mln zł.

 

Aby mógł powstać nowy obiekt, najpierw trzeba będzie zaprojektować i wybudować most zastępczy. W tym czasie ruch na dużym moście pozostanie bez zmian. Dopiero w 2019 roku, kiedy tymczasowy, składany obiekt będzie gotowy, rozpoczną się prace związane z rozbiórką i remontem dużego mostu.

Most po remoncie będzie miał zwiększoną nośność do klasy B, 168 metrów długości i dwa pasy po 3,5 m. Szerokość chodników zwiększy się o 20 cm z każdej strony i wyniesie po 1,59 m. W ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowe, elektryczne, roboty związane z ułożeniem nowej płyty żelbetowej i montażem nowych balustrad. Ułoży również nową nawierzchnię, wykona bariery ochronne i montaż kolektorów odwodnienia. Remontowi podlegać będą także odcinki drogi przylegające do mostu, które ze względu na remont przyczółków i dostosowanie do niwelety na moście będą wymagały rozbiórki. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 205 m.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.