S7S17A217 sierpnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane trzy umowy na „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca”.

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec została podzielona na trzy zadania: Warszawa Lotnisko - Lesznowola (ok. 6,6 km), Lesznowola - Tarczyn (ok. 14,8 km), Tarczyn - obwodnica Grójca (ok. 7,9 km).

Zadanie A
- Odcinek: w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem),
- Długość: ok. 6,64 km,
- Wykonawca Robót: Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o, Construcciones Rubau S.A.,
- Wartość kontraktu: 221,4 mln zł brutto,
- Parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu,
- Węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola,
- Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa.

Zadanie B
- Odcinek: w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem),
- Długość: ok. 14,8 km,
- Wykonawca Robót: IDS-BUD S.A.,
- Wartość kontraktu: 388,7 mln zł brutto,
- Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu,
- Węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ,
- Obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową,
- Remont istniejącej DK 7: ok. 17 km.

Zadanie C
- Odcinek: Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca,
- Długość: ok. 7,9 km,
- Wykonawca Robót: Mota-Engil Central Europe S.A.,
- Wartość kontraktu: 203,4 mln zł brutto,
- Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu,
- Węzły drogowe: Tarczyn Południe,
- Obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową.

Prace projektowe i roboty będą trwać 34 miesiące (z wyłączeniem miesięcy zimowych), w tym: 16 miesięcy na projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID i 18 miesięcy na realizację robót (od marca 2019 do marca 2021).

Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej o łącznej długości ok. 29 km. Dostępność do drogi będzie możliwa poprzez węzły drogowe: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ, Tarczyn Południe. Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.