Krajowe programy zarządzania mobilnościąEuropejskie państwa różnią się od siebie pod względem tego, jak radzą sobie z zarządzaniem mobilnością w miastach. Aby uchwycić te różnice, jak również odnaleźć cechy wspólne, EPOMM wprowadziła Monitorowanie Zarządzania Mobilnością. W ten sposób gromadzone materiały i raporty mogą być źródłem informacji i rozwiązań, także służących wymianie doświadczeń pomiędzy krajami.

W celu pokazania i podkreślenia skuteczności zastosowanych metod zarządzania mobilnością, EPOMM przedstawiła odnoszące sukcesy krajowe programy. Projekty zostały podzielone na 3 kategorie tematyczne.

Doradztwo i finansowanie w zakresie redukcji dwutlenku węgla

Dobrym przykładem narodowego programu zarządzania mobilnością jest austriacki klima:aktiv mobil. Projekt oferuje wsparcie dla wszystkich głównych interesariuszy zaczynając od przedsiębiorstw, sektora usług publicznych, biur turystycznych, deweloperów oraz szkół. Pomoc polega na bezpłatnych konsultacjach oraz finansowaniu szeroko pojętych działań z zakresu zarządzania mobilnością. Od czasu rozpoczęcia programu w 2004 r. ponad 1800 partnerów projektu średnio w roku redukowało emisję 450 tys. ton CO2. W ramach programu każdy finansowany projekt jest rzetelnie oceniany, także cały program otrzymał pozytywną niezależną ocenę jego skuteczności.

Program ma zakończyć się w tym roku, choć zapewne zostanie przedłużony, ponieważ stał się częścią większej inicjatywy klima:aktiv i jest już rozpoznawalną „marką”.

Niemcy zainspirowani austriackim programem klima:activ mobil, stworzyli program The German Effizient mobil (2008- 2010), którego celem było zwiększenie wykorzystania środków zarządzania mobilnością dzięki prowadzonym doradztwie i konsultacjom.

W ciągu 3 lat 108 przedsiębiorstw, gmin, szkół i szpitali uczestniczyło w konsultacjach na temat zachowań podczas podróży. Równocześnie oszacowano ilości emitowanego CO2, którą można ograniczyć dzięki wdrożeniu działań zarządzania mobilnością. Potencjał redukcji CO2 dla całego programu został oszacowany na poziomie 23 567 ton rocznie.

Z kolei w Holandii wprowadzono program finansowania MBK- vouchers. Daje on małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość ubiegania się o bezpłatny kupon, którym opłaca się pracę konsultanta ds. mobilności wykonującego dla danej firmy ocenę mobilności. Program działa od roku i będzie kontynuowany w 2012 r. Objął już ponad 70 tys. pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Około 70% uczestników programu skorzystało z porad służących lepszemu wyborowi środków podróżowania do i z pracy.

Również irlandzkie przedsiębiorstwa wdrażają coraz szybciej działania z zakresu zarządzania mobilnością, dążąc do zrównoważenia ruchu podmiejskiego. Temu służy program „Mądrzejszego Podróżowania do Pracy” (Smarter Travel Workplaces) na lata 2009- 2020. Oferuje on bezpłatne porady, w tym m.in. internetowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, czy kalkulator kosztów. We wrześniu 2011 r. w projekcie uczestniczyło ponad 95 pracodawców sektora prywatnego i publicznego, reprezentujących ok. 235 tys. pracowników i studentów. Do połowy 2012 r. program będzie współpracował z największymi pracodawcami w Irlandii, angażując 250 tys. pracowników.

W 2011 r. obiecujący narodowy program rozpoczęto w Hiszpanii. Plan Działań na rzecz Oszczędności Energii i Wydajności (IDEA Action Plan 2011- 2020) oferuje lokalnym samorządom finansowe wsparcie. Natomiast przedsiębiorstwa, centra edukacyjne i centra handlowe mogą starać się w ramach programu o wsparcie na usprawnienie i rozwój planu transportu lub na uruchomienie projektów pilotażowych. Pomoc zapewniona jest również przy projektowaniu i wdrażaniu narzędzi publicznej informacji transportowej. Według szacunków na 2020 r., IDEA Action Plan przyniesie w sektorze transportu oszczędności energii na poziomie 19%. Jeśli założenia zostaną zrealizowane, IDEA szacuje, że zatrzyma emisję 31.177.000 ton CO2 w samym sektorze transportu.

Moc sieci partnerskich

Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami, uczenie się od innych, pozyskiwanie nowych kontaktów to powszechnie znane korzyści z tworzenia sieci współpracy. Dlatego w wielu państwach tworzenie platform i sieci zarządzania mobilnością zostały wsparte przez krajowe rządy. ACT TravelWise skierowany do gmin oraz Ways2work dla przedsiębiorstw to dwa najbardziej znane przykłady sieci odnoszących sukcesy w Wielkiej Brytanii. W Holandii platforma Smart Working Smart Travel to partnerstwo 52 wiodących pracodawców, 16 regionów, rządu oraz organizacji dla pracowników i dla MŚP. Ma na celu osiągnięcie z końcem 2012 r. liczby miliona holenderskich pracowników mądrze planujących swoje podróże. Kampania „Nowa droga do pracy” jest jednym z narzędzi mających pomóc osiągnąć ten cel. Holenderskie dane z 2011 r. pokazują, że ok. 1 mln pracowników (14% ogólnej liczby zatrudnionych) wie o kampanii, a 43% z nich zaczęło rozważać nowe sposoby podróżowania do pracy.

Dzięki projektom EPOMM i EPOMM- PLUS podobne krajowe sieci są zakładane w 21 państwach należących do Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób uczestniczących w krajowych konferencjach, sieci te mają ogromny potencjał, by rozpowszechnić metody zarządzania mobilnością w poszczególnych państwach.

Zarządzanie mobilnością w szkołach

Wiele państw inwestuje w programy zarządzania mobilnością w szkołach. Wyniki oceny tych projektów, chociaż nie są powszechnie dostępne, niosą przydatne spostrzeżenia dla przyszłych inicjatyw. Końcowy raport z brytyjskiego projektu „Inicjatywa Podróży do Szkoły” opisuje rezultaty w ograniczeniu liczby samochodów w podróżach z i do szkoły. Również inspiracji dostarcza raport z oceny programu Irish Green- Schools Travel, zawierający przykłady i studia przypadków. Od lutego 2012 r. sieć Traffic Snake Game Network proponuje wsparcie dla władz, które chcą wprowadzić grę Traffic Snake w swoim kraju, mieście czy w gminie. Jest to bardzo udana kampania zachęcająca dzieci do podróżowania do szkoły w sposób przyjazny dla środowiska. Dzięki unijnemu projektowi CONNECT kampanię zorganizowano w 295 szkołach w 9 krajach i wzięło w niej udział ponad 70 tys. dzieci. W ciągu 3 lat trwania kampanii obliczono, że pojazdy samochodowe nie wykonały podróży na łącznie 825 tys. km, co stanowi redukcję dwutlenku węgla w wysokości 135 t.

***

Roczne aktualizacje Monitoringu Zarządzania Mobilnością pozwalają obserwować rozwój sytuacji w dziedzinie zarządzania mobilnością oraz określać tendencje w tym zakresie w poszczególnych krajach. Tegoroczna edycja publikacji UE „Monitoring Zarządzania Mobilnością” będzie zawierać nowe rozwiązania z tej dziedziny oraz przybliży interesujące koncepcje.

Państwa Europy Zachodniej mogą już poszczycić się skutecznymi rozwiązaniami w zarządzaniu mobilnością, ale też wschodnie kraje naszego kontynentu dokonały znaczącego postępu, szczególnie we wdrożeniach na poziomie lokalnym. Na przykład w Polsce po pozytywnych doświadczeniach z Krakowa wypożyczalnie rowerów zostały wprowadzone do następnych trzech miast. Z kolei w Bratysławie (Słowacja) zatrudniono doradców rowerowych w celu promocji tego środka transportu.

Oprac. Katarzyna Wilk

Źródło: Materiał na podstawie informacji z European Platform on Mobility Management EPOMM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.