edroga001W ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetargu na zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla ul. 8 Pułku Ułanów wpłynęło sześć ofert. O tym, kto przygotuje dokumentację dla nowej ulicy, która połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Grota Roweckiego, Brożka i Kapelanka, dowiemy się na początku przyszłego roku.

 

Sześć podmiotów – firm i konsorcjów – złożyło oferty w przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

– Obecnie analizujemy propozycje, jakie zgłosili oferenci. Decyzja komisji przetargowej powinna zapaść na początku przyszłego roku – informuje Janina Pokrywa, dyrektor ZIM w Krakowie.

Co ważne, większość ofert nie przekracza środków zaplanowanych na ten cel w dokumentach finansowych miasta. Warto też wiedzieć, że wśród przyjętych w zamówieniu kryteriów jest nie tylko najniższa cena, ale i wydłużenie podstawowego okresu rękojmi na dokumentacje projektową.

W tym roku ZIM próbował dwukrotnie wyłonić firmę, która zrealizuje ul. 8 Pułku Ułanów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W obu przypadkach przetargi musiały zostać unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę, jaką proponował jedyny zgłaszający się oferent. – Dlatego też, mając na uwadze aktualną sytuację na rynku budowlanym w Polsce, zmieniliśmy formułę realizacji ul. 8 Pułku Ułanów. Najpierw chcemy przygotować dokumentację projektową i uzyskać ZRID, a następnie szukać wykonawcy dla tego zadania – zaznacza Pokrywa.

Nowa droga, która połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego, ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Takie rozwiązanie poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza (po jednym pasie w każdą ze stron).

Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. Osoby podróżujące jednośladami zyskają szybkie połączenie z centrum miasta, bowiem wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów powstanie ścieżka rowerowa. W ramach zadania powstaną oczywiście chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna. Z zakresu zamówienia wyłączony jest odcinek ul. 8 Pułku Ułanów, który zostanie zrealizowany w ramach Trasy Łagiewnickiej.

Ul. 8 Pułku Ułanów ma mieć charakter drogi międzyosiedlowej, nie będzie to więc szeroka arteria komunikacyjna. – Stąd chcemy, by w ramach projektu zastosowanych zostało jak najwięcej rozwiązań przyjaznych dla mieszkańców, przede wszystkim w zakresie zieleni. Liczymy, że powstanie jedna z pierwszych dróg w Krakowie o nieco innym spojrzeniu na kształtowanie przestrzenne – mówi dyrektor ZIM w Krakowie. Dlatego projekt nowej drogi będzie powstawał w ścisłym uzgodnieniu i wedle wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.