contentmap_plugin

edroga001Na przełomie czerwca i lipca br. ma zostać rozpisany przetarg w formule „zaprojektuj i zbuduj” na realizację Trasy Łagiewnickiej. Jednym z elementów zadania jest linia tramwajowa, która połączy Kurdwanów z ul. Zakopiańską. Obecnie trwają ostatnie korekty i aktualizacja tzw. Programu Funkcjonalno–Użytkowego.

- Duży nacisk kładziemy na kwestie bezpieczeństwa tuneli i inteligentne systemy informatyczne, które będą zastosowane w ramach inwestycji. Idziemy w kierunku uwzględnienia części postulatów mieszkańców co do parametrów Trasy Łagiewnickiej, a szczególnie liczby pasów - mówi Jerzy Marcinko, prezes gminnej spółki Trasa Łagiewnicka.

W ramach aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego przyjęto, że główny ciąg będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego.

- Nie przewiduje się poprowadzenia ruchu autobusowego od Grota Roweckiego do Kobierzyńskiej, w tunelach pod Turowicza i Herberta i pod Zakopiańską. Tam jezdnie będą miały pod dwa pasy - wyjaśnia prezes Trasy Łagiewnickiej.

Równolegle z przygotowaniami do ogłoszenia przetargu, trwają rozmowy nad porozumieniem w sprawie finansowania projektu. Pod koniec czerwca do Krakowa mają przyjechać przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), jednej z instytucji kredytujących. Negocjowany jest też udział banków komercyjnych. Realizacja projektu ma być efektem współpracy pomiędzy spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju, (PFR) EBI i banków komercyjnych. Porozumienie o współfinansowaniu ma być podpisane pod koniec sierpnia. Koszt realizacji całego zadania szacowany jest na 1,3 mld zł.

Na przełomie czerwca i lipca ma też zostać podpisana umowa wykonawcza między spółką Trasa Łagiewnicka a Gminą Miejską Kraków, która określi zasady funkcjonowania spółki w okresie eksploatacji trasy.

Trasa Łagiewnicka - wraz z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa po zachodniej stronie miasta. To projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

Źródło: UM Kraków

Trasa Łagiewnicka powstanie w Krakowie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.