edroga001Rozpoczęło się postępowanie dotyczące pozwolenia na przebudowę ul. Kostaneckiego. Zgoda na realizację zadania powinna zostać wydana na wiosnę. To pierwszy z trzech etapów rozbudowy układu drogowego w Prokocimiu, z którego będą korzystać także pracownicy i pacjenci nowego Szpitala Uniwersyteckiego.

 

Projektowanie docelowego układu drogowego w rejonie nowego szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło się latem br.

– Kilka dni temu Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa wszczął postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę dla I etapu zadania. Oznacza to, że dokumenty złożone przez projektanta są kompletne i zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Procedura dotycząca pierwszej części zadania powinna zakończyć się wiosną. Ten etap przewiduje przebudowę ulicy Kostaneckiego od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ulicą Medyczną, poszerzenie ulicy celem wydzielenia środkowego pasa ruchu przeznaczonego dla karetek pogotowia i komunikacji miejskiej, a także przebudowę chodników po obu stronach ulicy, a po stronie zachodniej budowę ścieżki rowerowej.

Równolegle projektant pracuje nad przygotowaniem dokumentacji dla II etapu zadania – rozbudowy ul. Jakubowskiego. Zgodnie z planem, w styczniu 2020 roku powinien zostać złożony wniosek o ZRID, uzyskanie decyzji planowane jest w II kwartale 2020 roku. Zakres prac zakłada rozbudowę ulicy Jakubowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kostaneckiego, w ramach inwestycji powstaną 3 ronda, wybudowane będą chodniki po obu stronach, uporządkowana kwestia parkowania (wydzielonych będzie ok. 80 miejsc postojowych), przebudowane skrzyżowanie z ul. Wielicka wraz z budową lewoskrętu w kierunku centrum, przebudowana i powiększona będzie pętla autobusowa, co pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów.

– Zaraz po uzyskaniu zgód administracyjnych dotyczących etapu I i II rozbudowy układu drogowego ZIM ogłosimy przetarg na prace budowlane tak, by mogły się one rozpocząć w II połowie 2020 roku – zaznacza Łukasz Szewczyk.

III etap zadania to zapewnienie dojazdu w rejon szpitala od strony południowej. Planowana jest budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. Aktualnie trwają prace nad koncepcją. W dalszej kolejności przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Termin wykonania projektu budowlanego i złożenia wniosku o ZRID to wrzesień 2020 roku. Zgodnie z planem, decyzja ZRID powinna zostać uzyskana na początku 2021 roku. W ramach tego etapu planuje się budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką o długości około 600 m, budowę chodnika po stronie wschodniej drogi oddzielonego od jezdni pasem zieleni, chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Kosocickiej, a także dwóch rond na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera oraz ul. Kosocicką.

Łącznie na rozbudowę dróg w rejonie szpitala w Prokocimiu w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano ponad 40 mln zł.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.