edroga965Kraków ubezpieczył od zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych dwadzieścia obiektów inżynierskich, o łącznej wartości 650 milionów złotych. Do tej pory żadne inne polskie miasto nie ubezpieczyło swojego strategicznego mienia na taką skalę.

W Krakowie wiele przepraw posiada niezwykłe walory historyczne i została wpisana do rejestru zabytków. Ich utrzymanie w należytym stanie technicznym ma szczególne znaczenie. Rocznie miasto na utrzymanie mostów wydaje ok. 4 miliony złotych.

Mosty są kluczowymi obiektami dla sprawnego funkcjonowania krakowskiego układu komunikacyjnego. Dlatego pracownicy ZIKiT opracowali założenia do ubezpieczenia strategicznej infrastruktury miasta. W jej skład wchodzą wybrane mosty, wiadukty i tunele. Po długich i złożonych analizach, wytypowano do ubezpieczenia dwadzieścia obiektów (dziewięć mostów, dwa tunele oraz dziewięć wiaduktów) o łącznej wartości około 650 milionów złotych. Nikt do chwili obecnej nie rozważał objęcia ochroną ubezpieczeniową tak specyficznych obiektów, odznaczających się również znaczną wartością historyczną.

Finalnie udało się wyłonić konsorcjum towarzystw ubezpieczeniowych, które zobligowało się do pokrycia strat miasta w przypadku zniszczenia, między innymi: mostu Nowohuckiego, Grunwaldzkiego, Piłsudskiego i Dębnickiego.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.