dziura drogaJest umowa na rozbudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Nowe jezdnie i chodniki, wymienione instalacje podziemne i oświetlenie to tylko niektóre elementy zadania.

 

Pierwszym zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu. – Prace w terenie rozpoczną się zaraz potem. INSTBUD ma 30 miesięcy na realizację zadania – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

W przetargu ogłoszonym przez ZIM w Krakowie na rozbudowę ul. Klasztornej wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza okazała się propozycja Firmy Handlowo-Usługowej INSTBUD z Gdowa, która za kompleksową rozbudowę ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, a także remont kilku przecznic otrzyma kwotę 25,3 mln zł.

– Zakres dotyczący ul. Klasztornej obejmie odcinek od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda: zostaną wymienione sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane będą przystanki autobusowe – mówi dyrektor Szewczyk. Tam gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

W ramach zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300 metrach lokalnych dróg.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.