edroga648W marcu rozpocznie się długo wyczekiwany remont ul. Krakowskiej. Przez 10 miesięcy prace będą prowadzone nie tylko na tej ulicy, ale także na moście im. Piłsudskiego, łączącego Kazimierz z Podgórzem. Historyczna przeprawa zostanie poddana renowacji, zyska również efektowną iluminację.

 

Sam most zostanie zamknięty na nieco krótszy czas – 8 miesięcy. W tym czasie wykonawca będzie musiał m.in. usunąć kable; pod spodem przeprawy poprowadzona zostanie nowa instalacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W ramach prac ułożone zostaną wyciszone torowisko oraz nawierzchnia na jezdni i chodniki. Prace zostaną poprowadzone przy odwodnieniu mostu, a jednym z najbardziej spektakularnych etapów prac będzie podnoszenie poszczególnych elementów mostu, tak, aby umożliwić wymianę łożysk na przyczółkach mostu.

Wymienione zostaną również zniszczone i skorodowane nity, za pomocą których połączone są elementy mostu. Cały most zostanie też poddany piaskowaniu, a stalowa konstrukcja po oczyszczeniu będzie pomalowana tak, aby ją jak najlepiej zabezpieczyć przed korozją. Odnowione zostaną balustrady, a zwieńczeniem prac będzie montaż nowych latarni oraz iluminacji. Rozświetlą one długą na 147,5 metra kratownicową konstrukcję.

Most im. marszałka Józefa Piłsudskiego oddano do użytku w 1933 r. Jest to najstarszy most na Wiśle w Krakowie. Na przestrzeni 86 lat przeszedł kilka kompleksowych remontów, a w 2014 r. przeprowadzono naprawę nawierzchni.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.