contentmap_plugin

newsletter KDBRD16W dniach 24-26 lutego odbędą się KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016, organizowane przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Będą to XVI oraz XVII wydarzenia z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, na które złożą się: III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2016” (24-25 lutego) oraz IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2016” (25-26 lutego)

Podczas tegorocznej edycji Forum ORGANIZACJA RUCHU 2016 szczególna uwaga poświęcona zostanie zarządzaniu i organizacji bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, warunkom technicznym elementów infrastruktury drogowej, tymczasowej organizacji ruchu oraz problematyce pieszych w ruchu drogowym.

W trakcie Forum BARIERY 2016  poruszone zostaną tematy związane z urządzeniami dodatkowymi montowanymi na barierach ochronnych, problematyką odcinków przejściowych, odcinków początkowych i końcowych, bezpieczeństwem motocyklistów w zderzeniach z barierami oraz barierami na obiektach inżynierskich.

480x60 baner KDBRD

 

 

 

Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 jest czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom, dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Ponadto, Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2016 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas tegorocznej edycji na szczególną uwagę zasługują: konsultacje proponowanych zmian w "czerwonej książce" w zakresie urządzeń brd, bezpieczeństwo pieszych i motocyklistów, urządzenia dodatkowe montowane na barierach ochronnych, program Rozwój Innowacji Drogowych oraz bariery na obiektach inżynierskich. Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych, organizatorzy chcą stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Jako pierwsze (24 lutego) odbędzie się III forum ORGANIZACJI RUCHU, które otworzy m.in. wiceminister Jerzy Szmit, zdradzając zamierzenia resortu dotyczące drogownictwa. W pięciu sesjach (dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków technicznych dla znaków drogowych i elementów infrastruktury drogowej, pieszych w ruchu drogowym, nowoczesnych urządzeń brd) wygłoszonych zostanie 18 referatów.

Stan brd w Polsce omówią przedstawiciele KRBRD, NIK, ITS i Małopolskiej WRBRD. Warunki techniczne dla znaków i elementów infrastruktury, a także sytuację pieszych przybliżą zebranym naukowcy z IBDiM, Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, a także przedstawiciele MIiB i GDDKiA.

IV Forum BARIERY rozpocznie się 25 lutego po południu, zaraz po zakończeniu III Forum ORGANIZACJI RUCHU.

Organizatorzy przewidzieli cztery sesje: zmiany w warunkach technicznych dotyczących urządzeń brd, bariery z osłonami przeciwolśnieniowymi - bariery a konstrukcje wsporcze, projekty badawcze dotyczące urządzeń brd oraz praktyka stosowania barier - matocykliści a bariery.

O zmianach w warunkach technicznych opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz IBDiM. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przybliżą uczestnikom projekty badawcze dotyczące urządzeń brd, a zarządcy dróg (GDDKiA O/Szczecin, Podkarpacki ZDW) efekty zastosowania barier linowych.

 DSC8050

Portal edroga.pl jest patronem medialnym Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.