DSC 9858W dniach 25-27 listopada odbyły się II Krakowskie Dni Nawierzchni, a dokładniej II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych" oraz III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego". Były to XIV i XV wydarzenia z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka - praktyka - biznes.

- Tegoroczne Krakowskie Dni Drogowe poświęcono remontom, odnowom, a także nawierzchniom betonowym i asfaltowym - powiedział Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA. - Wstąpiliśmy z okres nowej perspektywy unijnej 2014-2023, w którym budżet państwa przeznaczy na drogi 107 mld zł. Trzeba je spożytkować racjonalnie, bez niepotrzebnych wydatków, a jednocześnie budować w coraz lepszej jakości.

Dyrektor Michalski stwierdził, że GDDKiA jest przygotowana do intensywnego i wnikliwego badania jakości nawierzchni w 16 akredytowanych laboratoriach zaopatrzonych w nowoczesny sprzęt i wykwalifikowaną załogę. Chodzi o to, aby drogi nie wymagały remontów przez upływem projektowanego okresu użytkowania.

Na konferencji skupiono się nie tylko na drogach krajowych. Uwaga skierowana została również na trasy wojewódzkie, powiatowe i gminne, stąd obecność szefa Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Zbigniewa Tabora oraz Adama Czerwińskiego, szefa Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych.

- Nie mówmy o garancji jako okresie trwałości - zgodził się Zbigniew Tabor. - To jest tylko okres weryfikacji po odbiorach, czy konstrukcja została dobrze wykonana. Natomiast trwałość zakładamy znacznie wyższą. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy nie mieli budować, remontować, przebudowywać dróg, zakładając nawet 30-letnią trwałość. W Polsce istniją takie technologie, wykonawcy i jest wiedza jak to robić.

- Przypomnijmy, że 95 proc. wszystkich dróg publicznych stanowią drogi samorządowe - podkreślił Adam Czerwiński. - Około 1/3 to drogi powiatowe. Jesteśmy gotowi na technologie betonowe i asfaltowe i przede wszystkim jesteśmy otwarci na nowe rozwiąznia.

- Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w ramach naszych spotkań będziemy mówić o utrzymaniu bieżącym nawierzchni - stwierdził Jerzy Grzesik, radca prawny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. - Jest to niezwykle ważne, aby dbać o istniejące już drogi, a nie tylko budować kolejne.

Spór dotyczący nawierzchni asfaltowych i betonowych nie został podczas forum rozstrzygnięty. Każda ze stron przedstawiała swoje dane i wnioski, które, nie po raz pierwszy zresztą, diametralnie różniły się u zwolenników asfaltu i cementu.

- Mieliśmy już kilka okazji, żeby dyskutować o nawierzchniach i zawsze podkreślam: mają być jedne i drugie - powiedział prof. Jan Deja , dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. - Nie ma miejsca dla monokultury. Rywalizujmy.

- Obie technologie są dobre, ale nasze serce jest po stronie asfaltu i zawsze będziemy go bronić - dodał Zbigniew Krupa, pełnomocnik zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. - Nie na zasadzie zwalczania drugiej strony, ale w rzetelnej dyskusji.

W debacie pojawił się temat raka betonu, który zdaniem branży cementowej nie powinien się powtórzyć, ponieważ już od kilkudziesięciu  lat znana jest przyczyna tego zjawiska: reaktywność alkaliczna kruszyw. Natomiast w opinii asfaltowców powtórzyć się może, nie ze względu na brak wiedzy, ale wadliwych zamówień publicznych i kryterium najniższej ceny, która wymusi na wykonawcy oszczędności np. na materiałach.

- Kryterium najniższej ceny to katastrofa - stwierdził prof. Dariusz Sybilski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. - To na naszych drogach się pojawi. Za parę lat zobaczymy co to znaczy najniższa cena, czy to w betonie, czy w asfalcie.

Uczestnicy zgodzili się, że to nie wybór technologii asfaltowej czy betonowej jest najważniejszy, a jakość wykonania. Drogi powinny być bezpieczne i trwałe, a to z jakich będą wykonane materiałów jest mniej istotne.

 DSC8050

Podczas seminarium o wzmacnianiu nawierzchni wysłuchano dziewięciu referatów w trzech sesjach tematycznych: wytyczne, diagnostyka i wdrożenia. Natomiast na forum dotyczącym nawierzchni asfaltowych i cementowych w pięciu sesjach wygłoszono 21 prezentacji.

Ewelina Nawara, prezes Media Pro polskie media profesjonalne, organizator konferencji specjalistycznych, zaprosiła uczestników na kolejne wydarzenia z cyklu - Krakowskie Dni BRD oraz Forum Nawierzchnie Mostowe, które odbędą się w lutym i marcu 2016 roku.

Portal edroga.pl był patronem medialnym Krakowskich Dni Nawierzchni 2015.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.