konf spec1W dniach 15-17 listopada odbyły się IV Krakowskie Dni Nawierzchni, czyli III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” oraz V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017”. Było to XXIV i XXV wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

 

- Uczestnictwo w dotychczasowych konferencjach wszystkich stron procesu inwestycyjnego, projektantów, wykonawców, inwestorów, zarządców, a także sięganie po problematykę związaną z utrzymaniem infrastruktury drogowej, było niewątpliwie bardzo dobrym pomysłem - powiedział prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska.

Zdaniem prof. Gacy, wyróżniającą cechą konferencjach specjalistycznych jest poruszanie bardzo szczegółowych zagadnień w danej grupie tematycznej oraz sporo czasu poświęconego na dyskusje dla uczestników, nie tylko dla prelegentów. Ponadto wnioski z konferencji są przekazywane do osób decyzyjnych, aby sygnalizowane przez uczestników problemy mogły znaleźć odbicie w przepisach, regulacjach i zarządzaniu.

- Miejmy nadzieję, że te doświadczenia, poza poszerzeniem wiedzy, znajdą odbicie w nowych przepisach technicznych, które są przygotowywane - stwierdził prof. Gaca. - Bardzo ważnym argumentem za organizacją takich spotkań jest przekazywanie aktualnej i merytorycznej wiedzy mediom, aby pokazywały duże osiągnięcia branży drogowej, a nie skupiały się na incydentalnych wpadkach. Pokazywanie drogownictwa od najlepszej strony to również zadanie tej konferencji.

- Każda konferencja jest silna nie tylko wystapieniami osób, które prezentują swoje doświadczenia i wyniki pracy, ale również tym, co później dzieje się na sali obrad - dodał prof. dr hab. Jan Deja, AGH.

konf spec2konf spec3konf spec4konf spec5konf spec6konf spec7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Niewiele osób, poza gronem fachowców wie, że nawierzchnia drogi, poza równością, ma zespół parametrów, które wpływają na wiele czynników, m.in. na bezpieczeństwo czy ochronę środowiska - powiedział Tomasz Pałasiński, dyrektor GDDKiA w Krakowie. - Dla nas jako zarządcy, utrzymanie tych parametrów w czasie jest najważniejsze. Nieprawda, że jest to najniższa cena. Cena ma być rozsądna za jak najlepszą jakość. Oczekujemy, że dzięki rozwojowi techniki wydłużą się okresy międzyremontowe i trwałość nawierzchni.

W czasie III Ogólnopolskiego Seminarium Specjalistycznego „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” wygłoszono 11 referatów w 3 sesjach tematycznych: "Stabilizacja podłoża gruntowego", "Recykling. Ekologia" oraz "Diagnostyka, projektowanie i optymalizacja konstrukcji".

Natomiast podczas V Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017” odbyło się 18 wystąpień w 5 sesjach: "Zarządzanie i innowacje", "Innowacyjne technologie i materiały", "Projektowanie i kalkulowanie", "Cechy powierzchniowe. Ekologia", "Nawierzchnie betonowe. Przeciążenia."

- Czym jest droga dla człowieka? - zapytał Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. - Zaczyna się jazdą na izbę porodową, a kończy się ostatnią drogą na cmentarzu. Droga towarzyszy nam całe życie, dlatego społeczeństwo tak tym tematem żyje. Droga musi być przyjazna - bezpieczna i komfortowa - i wszystko co tu mówimy, właśnie do tego się sprowadza. Jesteśmy tą grupą zawodową, która te usługi społeczeństwu świadczy i zapewnia właśnie komfort życia codziennego, dążąc do jak najwyższego standardu.

Organizatorzy, Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, już teraz zapraszają na kolejne wydarzenia z cyklu: V Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (7-8 lutego 2018) oraz Asfalty 2018 (7-8 marca 2018).

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.