zima drogaZimowe utrzymanie dróg było głównym tematem seminarium "Bezpieczna droga. Aspekty prawne i techniczne utrzymania dróg", które odbyło się 13 lutego w Krasnymstawie (lubelskie). 

W trakcie seminarium podpisano porozumienie o współpracy technicznej w dziedzinie badań laboratoryjnych między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a starostwem powiatowym w Krasnymstawie i tamtejszym Zarządem Dróg Powiatowych. Uczelnia rozbudowała znacznie zaplecze pozwalające na zaawansowane badania diagnostyczne jakości dróg, zwłaszcza nawierzchni. Na mocy porozumienia, pod którym podpisy złożyli; rektor PWSZ, senator Józef Zając, starosta Janusz Szpak i dyrektor ZDP Piotr Banach, korzystać z niego będzie administracja powiatowa.

krasnystaw2015 012krasnystaw2015 014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze szczegółami standardów zimowego utrzymania dróg krajowych i funkcjonowania sysytemu "Utrzymaj standard" na 72-km odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, a także zagadnienia trwałości i utrzymania mostów, w tym również w ujęciu ekologicznym.

Było to pierwsze z całego cyklu wydarzeń, które Polski Kongres Drogowy organizuje w ramach obchodów 10-lecia swojego istnienia i działalności. Kolejne, Małopolskie Forum Drogowe, odbędzie się już w połowie marca w Racławicach k. Miechowa. Patronem medialnym jest portal edroga.pl

Źródło: PKD

Hałas na dylatacjach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.