edroga312W Krasnymstawie na rzece Wieprz powstanie most, którego dokumentacja zostanie dofinansowana z programu Mosty dla Regionów. Pozytywną opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju dla wniosku samorządu w tej sprawie przekazał wicepremier Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń.

 

- Chcemy żeby wschodnia Polska nie różniła się niczym w poziomie infrastruktury od pozostałych części naszego kraju, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby inwestować tutaj duże środki budżetowe w rozwój infrastruktury – powiedział Jacek Sasin.

- Bez wsparcia rządu to są zbyt duże inwestycje, aby samorządy mogły z własnych środków zrealizować tak duże projekty jak ten, który rozpoczynamy w Krasnymstawie – mówił Artur Soboń.

Nowy most usprawni komunikację, ale też ułatwi rozwój gospodarczy miasta i regionu.

- Dzięki realizacji tej inwestycji rozwiązany zostanie największy problem komunikacyjny w naszym mieście - utrudnione przemieszczanie się między lewo- i prawobrzeżną stroną Krasnegostawu. Odciążona od ruchu kołowego zostanie zabytkowa starówka. Inwestycja umożliwi ponadto skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym trenerów specjalnej strefy ekonomicznej – powiedział burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

W ramach programu Mosty dla Regionów gmina otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł gmina otrzyma z budżetu państwa. Koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wnioskodawca szacuje na ok 20 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu powstanie całkowicie nowy most wraz z drogami dojazdowymi. Most połączy miasto i wyprowadzi ruch samochodowy z zabytkowego centrum, które obecnie zmaga się z dużym natężeniem ruchu kołowego. W mieście krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne prowadzące do przejść granicznych w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem. Nowa przeprawa mostowa nie tylko usprawni ruch w kierunku granicy państwa, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju miasta i zwiększenia jego konkurencyjności.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.