18266Sześć ofert złożono w przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu. Najwyższą cenę zaproponował Mostostal Warszawa (ponad 1,48 mld zł), najniższą firma Stecol Corporation z Chin (ponad 706,24 mln zł). Wszyscy chcą zrealizować inwestycję w ciągu ok. 4 lat.

 

Teraz złożone oferty zostaną zbadane, by ustalić, czy spełniają kryteria przetargowe. O wyborze najkorzystniejszej z nich zadecyduje suma punktów przyznanych wg kryteriów: cena (60 proc.), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9 proc.), równość podłużna nawierzchni (8 proc.), personel wykonawcy (6 proc.), termin realizacji kontraktu (12 proc.) oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego (5 proc.).

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2 x 3,5 m. Powstaną cztery węzły drogowe: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady). Ponadto wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 - 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 - 18 tys. pojazdów na dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, tworzą się spiętrzenia ruchu, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego drogi. Do tego dochodzą liczne zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi, ruch pieszych, co stwarza duże utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz lokalnym.

Atrakcyjność turystyczna Podhala i związane z tym duże natężenie średniego ruchu dobowego i jeszcze większe weekendowego, budowa drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Rabki Zdroju oraz istniejący dwujezdniowy odcinek DK 47 z Chabówki do Rdzawki, uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwujezdniowego z Rdzawki do Nowego Targu. W mieście tym krzyżują się DK 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca, rozprowadzające ruch na Podhalu. Budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

W 2016 roku rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, którą na czas realizacji podzielono na trzy mniejsze odcinki. Na 7,6-km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa, oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, powstają m.in. dwa MOP-y: Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

Na odcinku Naprawa - Skomielna Biała, o długości ok. 3 km, powstaje dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (czyli w praktyce trzeba wydrążyć 4012 m), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

Na 6,1-km odcinku S7 Skomielna Biała - Chabówka oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe: Skomielna Biała i Zabornia, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy, liczący 992 metry, oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle Skomielna.

Na wszystkich trzech odcinkach, pomimo sezonu zimowego, prowadzone są prace zarówno przy budowie obiektów inżynierskich, jak i w ciągu drogowym przy umacnianiu skarp i nasypów. Zakres robót uzależniony jest od panującej aury. Wykonawcy odcinków drogowych, czyli I oraz III, zgodnie z umowami, mogliby wstrzymać prace w okresach zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie jeszcze fragment DK 47 (dwujezdniowy) do Chabówki, gdzie z kolei włączony będzie do istniejącej już dwujezdniowej DK 47 z Chabówki do Rdzawki i tu dołączona będzie w przyszłości dwujezdniowa droga główna przyspieszona z Rdzawki do Nowego Targu.

W efekcie prowadzonych inwestycji Kraków zostanie połączony z Nowym Targiem drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.