S61 Szczuczyn RaczkiDo 24 czerwca chętni wykonawcy mogą zgłaszać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej S61 między Szczuczynem i Raczkami.

W przetargu  wyodrębniono trzy zadania, na realizację których wykonawcy będą mogli składać oferty. Zadanie nr 1 obejmuje odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok. 23 km, zadanie nr 2: odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości około 4 km), zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.

W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

W postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jest to termin wykonania i zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego terminu realizacji. Podpisanie umowy planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku, a zakończenie budowy w drugiej połowie 2020 r.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.