kasaCztery osuwiska ziemi w województwie kujawsko-pomorskim zostaną zabezpieczone dzięki środkom z MSWiA. Promesy na łączną kwotę ok. 4,7 mln zł przedstawicielom samorządów z Dobrzynia nad Wisłą, Górzna, Koronowa i Lubicza wręczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

Inwestycje obejmują zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych i usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

- Resort MSWiA bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w obszarze klęsk żywiołowych. Na terenie naszego województwa zrealizowaliśmy już wiele inwestycji w tej dziedzinie. Są to również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których także wiele, dzięki współpracy z samorządami, udało się wykonać. Dzisiaj mówimy o ważnych zagadnieniach w zakresie osuwisk. W urzędzie wojewódzkim działa specjalny zespół nadzorujący osuwiska, który bada i wskazuje, gdzie potrzebna jest tego typu pomoc. W poprzednim roku były to dwa zadania za prawie 4 mln zł, w tej chwili mamy ich cztery za łączną kwotę blisko 4,7 mln zł. Dotacja dla samorządów wynosi 80%, zadanie musi być zrealizowane w danym roku – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Na początku roku wystąpiliśmy do MSWiA o wsparcie dla infrastruktury drogowej na terenach ponawałnicowych. Na liście priorytetowej znajduje się wiele projektów, w tej chwili czekamy na decyzje. Docierają do nas informacje o dużych środkach przeznaczonych szczególnie dla dwóch powiatów: tucholskiego i sępoleńskiego, które najbardziej ucierpiały w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy – dodał wojewoda.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.