LUDLatający Uniwersytet Drogowy (LUD) to nieformalna organizacja stworzona przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej, mająca na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. LUD zorientowany jest głównie na działania edukacyjne oraz badawcze.

 

W zakres działań wchodzą m.in.:
- wykłady, warsztaty, seminaria i inne formy przekazywania wiedzy,
- integracja środowiska studentów specjalności drogowych i drogowo-mostowych,
- integracja środowiska drogowego w zakresie wiedzy, propagowania wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie,
- badania naukowe mające na celu rozwiązywanie praktycznych problemów drogownictwa.

Pierwsze warszataty odbędą się w dniach 17-19 października w laboratoriach i salach wykładowych Politechniki Białostockiej. W warsztatach weźmie udział około 30 studentów z Koła Naukowego „Drogowiec” z Politechniki Białostockiej oraz Koła Naukowego Drogowców i Mostowców z Politechniki Lubelskiej. Studenci zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe (po 3 osoby z PL i PB), które będą pracowały nad poszczególnymi zagadnieniami. Każda grupa będzie uczestniczyła w każdym warsztacie.

drogowiecNOWE LOGO KOŁA JPEG

 

 

 

 

 

 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny – Sponsor ORLEN Asfalt pokrywa wszystkie koszty.

Głównym celem warsztatówjest pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi metodami badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizami ruchu pojazdów i hałasu drogowego trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa.

Cel dodatkowy to integracja środowiska studentów drogownictwa Politechniki Białostockiej i Lubelskiej.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

LUD org spon
Zakres warsztatów:
1. Projekt uspokojenia ruchu dla wybranego obszaru miasta.
2. Analiza właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.
3. Analiza kosztów życia drogi.
4. Badanie asfaltu metodą MSCR (Multiple Stress Creep Recovery test).
5. Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych .

Ogólny program warsztatów:

17.10.2018 r. (środa)
- ok. 15:30 – wyjazd studentów Politechniki Lubelskiej (miejsce zbiórki pod WBiA)
- ok. 19:00 – dojazd do Białegostoku, kwaterowanie do hotelu i kolacja

18.10.2018 r. (czwartek)
- 08:15-08:30 – początek warsztatów, sesja otwierająca
- 08:30-09:45 – podział na grupy i gra integracyjna
- 10:00-12:00 – sesja 1 – praca w grupach
- 12:00-12:30 – przerwa
- 12:30-14:30 – sesja 2 – praca w grupach
- 14:30-15:30 – przerwa obiadowa
- 15:30-18:30 – sesja 3 – praca w grupach
- 19:00 – wspólna kolacja

19.10.2018 r. (piątek)
- 09:00-11:00 – sesja 4 – praca w grupach
- 11:00-11:30 – przerwa
- 11:30-13:30 – sesja 5 – praca w grupach
- 13:30-14:00 – podsumowanie warsztatów, wręczenie certyfikatów
- 14:00-14:30 – obiad
- 14:30 – wyjazd do Lublina

Organizatorami warsztatów są: Latający Uniwersytet Drogowy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

file 25file1 1file2 1file3file4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronem medialnym jest edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.