Łatwiejsze wywłaszczenia z terenów zalewowychDziennik Gazeta Prawna podaje, że powstał projekt ustawy ułatwiającej wywłaszczenia z terenów zalewowych, wzorowany na specustawie drogowej, który wprowadza nowy szczebel zatwierdzania zezwoleń na zabudowę.

Nowe przepisy mają w przyszłości ograniczyć straty wynikłe z powodzi. Na wywłaszczonych terenach będzie mogła ruszyć budowa infrastruktury przeciwpowodziowej.

Ministrowie infrastruktury i środowiska chcą też zmian w prawie, które zobowiązywałyby samorządy do zdobycia akceptacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna, 2010-05-24

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-05-26 21:00
W sumie to ogromny SKANDAL z ta ustawą o przymusowym wywłaszczeniu. Przypomina mi to znane z historii przymusowe rozkułaczanie. Rozumiem potrzebę nie zabudowywania terenów zalewowych. Ale nie rozumiem PERFIDII rządu niby reprezentującego interesy wszystkich Polaków do wyrzucania ludzi z ich mienia za grosze. I oskarżania samorządów że wydawał ludziom pozwolenia na budowę. Dziś jeśli ktoś się zwróci o pozwolenie na budowę samorząd MUSI DAĆ nie może odmówić. Wiec to całe zrzucanie winy na samorząd jest NIEUZASADNIONE. Wydaje mi sią, że to państwo - rząd - Parlament jest odpowiedzialne za sposób określenia obowiązków samorządu i jego mieszkańców. Ale widać mi się tylko wydaje - choć chyba tak być powinno? Bo wywłaszczanie przymusowe oznacza ZABIERANIE WŁASNOŚCI NA SZCZYTNE CELE. Które nie wiadomo kiedy zostaną zrealizowane. WPIERW trzeba zrobić mapy - DOKŁADNE - terenów zalewowych. Następnie sprawdzić na nich istniejące urządzenia i zabudowę. Zobowiązać do tej akcji samorządy. Następnie na podstawie przekazanych danych ocenić stan rzeczywisty i niezbędne nakłady. A na samym końcu uchwalić zasady ZAMIANY gospodarstw, a nie same zasady wywłaszczania. Jeśli rząd zrealizuje znów TYLKO WYWŁASZCZENIE, choć nie ma mnie z czego wywłaszczać, znów poczuję się jak obywatel rozkułaczanego kraju.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.